Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 23.09.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Etiološki faktori fibrilacije atrija u hospitaliziranih pacijenata“ kandidata dr. Mirsada Selimovića, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Uspiješnost konzervativnog liječenja mallet fingera primjenom adekvatne imobilizacije kandidatkinje prim.mr.spec.med.dr Nataše Zelinčević-Vukajlović, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.