Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 13.06.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Uzajamni uticaj nastavnih sadržaja fizike i tehničke kulture u osnovnom obrazovanju“ kandidata Edina Šehića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 22.05.2020. godine do 05.06.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-163-1/20 od 11.06.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 25.06.2020. godine sa početkom u 16:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Termografska slika čovjeka“ kandidata Asima Grbe, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 28.05.2020. godine do 11.06.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-165-1/20 od 12.06.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 25.06.2020. godine sa početkom u 17:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 13.06.2020. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Primjena antibiotika u starijoj životnoj dobi“ kandidatkinje Ozrenke Stupar, studenta integrisanih studija I i II ciklusa studija, studijskog programa Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Njemački jezik – rezultati ispita; 05.06.2020.god.


Rezultati ispita, održanog dana 05.06.2020. godine:
 
Njemački jezik I:
 
014/19-SI/V   – 7 (sedam)
002/19-MF  –   6 (šest)
024/19 -BS –     6 (šest)
009/19 OSE  –  6 (šest)
009/18-OP/V  – 6 (šest)
 
Njemački jezik II:
 
017/18-DS  –  6 (šest)
041/19- SI/V – 6 (šest)
 
Nisu položili:
004/19-VPU
031/19-VPU/V

Prof.dr Radoslav Galić – promjena termina konsultacija


Obavještavaju se studenti da se konsultacije kod prof.dr Radoslav Galić zakazane za četvrtak 18.06.2020.godine neće održati. Konsultacije će biti održane u subotu 20.06.2020.godine prema sledećem rasporedu:

Predmet Vrijeme
Matematika II 10:00 h
Linearna algebra I 12:00 h