Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 12.06.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Menadžment organizacije i upravljanja zdravstvenim zbrinjavanjem u sportu“ kandidatkinje Dženane Čajić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Menadžment u sportu, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 24.01.2020. godine do 07.02.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-217-1/20 od 11.06.2020. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 27.06.2020. godine sa početkom u 10:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Pravnog fakulteta za dan 12.06.2020.godine


I

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom „Savremeni oblici terorizma i njihov uticaj na stanje nacionalnih privreda sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“ kandidata mr.Bege Gutića, studenta doktorskih studija na studijskom programu Opće pravo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 22.05.2020. godine do 05.06.2020. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pravnog fakulteta rješenjem broj: 04/01-48-1/20 od 10.06.2020. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 24.06.2020. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.