Slikanje za apsolvente


Obavještavaju se studenti da će se slikanje za apsolvente održati u četvrtak 11.06.2020.godine perama sledećem rasporedu:

  1. Ekonomski fakultet 14:15h
  2. Pravni fakultet 14:00h
  3. Pedagoški fakultet 14:30h
  4. Fakultet političkih nauka 14:45h
  5. Tehnički fakultet 13:30h
  6. Medicinski fakultet 12:40h
  7. Fakultet zdravstvenih nauka 13:00h