Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 28.05.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom Digitalna fotogrametrija i izrada digitalnog ORTO-FOTO plana“ kandidata Nermina Beganovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geodezija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 28.05.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Termografska slika čovjeka“ kandidata Asima Grbe, studenta magistarskih studija studijskog programa Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Patologija (Fakultet zdravstvenih nauka) – parcijalni ispit


Obavještavaju se studenti Fakulteta zdravstvenih nauka da će se parcijalni ispit iz predmeta PATOLOGIJA održati 08.06.2020.godine sa početkom u 15:00 h i 10.06.2020.godine sa početkom u 16:00 h. Parcijalni ispit će biti održan u Velikom amfiteatru, studenti se mole da se pridržavaju svih propisanih mjera koje je izdao Krizni štab civilne zaštite Tuzlanskog kantona.