Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 22.05.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Uspostava homogenog polja stalnih geodetskih točaka“ kandidata Damira Leke, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geodezija zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 22.05.2020.godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Uzajamni uticaj nastavnih sadržaja fizike i tehničke kulture u osnovnom obrazovanju“ kandidata Edina Šehića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Pravnog fakulteta za dan 22.05.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Savremeni oblici terorizma i njihov uticaj na stanje nacionalnih privreda sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“ kandidata mr. Bege Gutića, studenta Pravnog fakulteta, studijskog programa Opće pravo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.