Prof. dr Hris Huseinagić – Obavještenje za studente


Broj-ind Godina
studija
Ciklus Smijer Kompjuterizovane radiološke metode Modifikacija radioloških metoda  
021/16-RA 4 1 RA Metode akvizicije podataka Modifikacije radioloških metoda u prikazu velikih zglobova  
027/16-RA 4 1 RA Kontrola kvaliteta nakon CT akvizicije Modifikacije radioloških metoda u forenzičnoj radiologiji  
073/16-RA 4 1 RA Kontrastna sredstva u CT dijagnostici Modifikacije radioloških metoda u prikazu urotrakta  
078/17-RA 4 1 RA Dozimetrija u CT dijagnostici Modifikacije radioloških metoda u prikazu abdomena  
038/15-RA 4 1 RA CT protokoli u neurologiji Modifikacije radioloških metoda kod starih I teško bolesnih pacijenata Nije ispunila obaveze
016/16-RA 4 1 RA CT protokoli u pulmologiji Anesteziološka potpora radiološkim pacijentima  Nije ispunio obaveze
047/17 4 1 RA CT protokoli u gastroenterologiji Modifikacije I dopune radioloških pretraga ozlijeđenih pacijenata Nije ispunio obaveze
051/16 4 1 RA CT protokoli u urologiji Rad I RTG aparati u jedinici intenzivne njege  

Doc.dr Dragana Aleksić – obavještenje za studente


Postovani studenti
Obavjestavam vas da ce se sljedeci termin online predavanja putem skajpa odrzati dana 15.05.2020.godine
(Petak) prema sljedecem rasporedu:
Knjizevnost u 17h
Metodika BHS jezika u 18h
Metodika pocetnog citanja i pisanja u 19h iz razloga sto neki od vas su zaposleni pa da biste mogli prisustvovati.
Srdacno
Doc.dr Dragana Aleksic