Slikanje za apsolvente


Obavještavaju se studenti da će se slikanje za apsolvente održati u srijedu 04.03.2020.godine perama sledećem rasporedu:

  1. Ekonomski fakultet 11:00h
  2. Pravni fakultet 11:20h
  3. Pedagoški fakultet 11:40h
  4. Fakultet političkih nauka 12:00h
  5. Tehnički Fakultet 12:20h
  6. Medicinski fakultet 12:40h
  7. Fakultet zdravstvenih nauka 13:00h