Prof.dr Sanda Pribić – upis ocjena


Obavještavaju se studenti da će se upis ocjena kod prof.dr Sanda Pribić održati u srijedu 19.02.2020.godine sa početkom u 12:00 h.

Mikrobiologija sa parazitologijom – rezultati ispita;14.02.2020.god.


Uvid u radove i upis ocjena održat će se 22.02.2020.godine sa početkom u 12:30 h.

BROJ

INDEKSA

PRVA

PARC.

PRVA

PARC.

14.11. 2019.

DRUGA PARC.

19.12.2019.

SEMI

NAR

KOLOK

VJEŽBE

19.12.2019.

AKT.

ZAVR.

14.2.

2020.

UK.

OCJ.

010-17-FA

7,5

13

 

5

5

27

57

6

 

018-19-FA

8

13

 

5

5

28

59

6

 

033-19-S

3,5

11

15

 

5

 

61

6

 

012-17-MF

8

4,5

 

5

5

23

46

5

 

028-18-S

 

 

 

 

5

27

32

5

 

005-18-S

2,5

 

 

 

 

16

19

5

 

033-18-FA

5

11

15

5

5

25

66

7

 

008-17-FA

6,5

1

 

5

5

14

32

5

 

014-18-S

8

2

15

 

 

31

56

6

 

007-17-MF

11

14

15

5

 

24

69

7

 

035-19-SI

9

 

 

 

 

27

38

5

 

009-17-MF

9

4,5

 

5

5

24

48

5

 

003-17-MF

9

13

 

5

5

25

56

6

 

013-19-MF

11

 

15

5

5

20

56

6

 

005-19-S

5,5

 

 

 

5

18

41

5