Farmaceutska biotehnologija – rezultati ispita;24.01.2020.god.


Usmeni ispit u petak  07.02.2020.g. u 11:00 h.

Uvid u radove 07.02.2020.g. u 10:30 h

REDNI BROJ

BROJ INDEKSA

BEOJ BODOVA

             1

056/17-FA

USMENO

            2

011/15-FA

USMENO

            3

071/17-FA

USMENO

            4

058/16-FA

45

 5

071/16-FA

36