Metodologija naučnog istraživanja – termin predavanja


Obavještavaju se studenti II, III i integrisanog ciklusa studija da će se nastava iz predmeta Metodologija naučnog istraživanja kod prof.dr Dževad Termiz održati u petak 29.11.2019.godine sa početkom u 13:00 h.

Ekonomski fakultet posjetili predstavnici Sberbank BiH


Studenti treće godine zajedno sa prof.dr Ankom Bulatović primili su u posjetu predstavnike Sberbank BH dd. Saradnja sa Sberbank je višestruka a ovakve posjete realizuju se svake godine. Predstavnici Sberbank Nevres Hadžić, direktor regije Sberbank Tuzla i Mirela Selimović Arnautović, direktor poslovnice Sberbank Tuzla 1, predstavile su studentima ekonomije proizvode koje banka nudi svojim klijentima. Takođe, upoznali su studente sa dokumentacijom koja je potrebna za otvaranje računa kako fizičkih tako i pravnih lica, zatim dokumentacijom za odobrenje kredita, ugovora o štednji itd.

Spoj teorije i prakse daje jednu cjelovitost, jednu sveobuhvatnost u razvoju mladog čovjeka, diplomiranog ekonomiste, koji će sa uspjehom da obavlja što je naučio u teoretskom dijelu, ali i dio koji se odnosi na praksu.

Ova posjeta omogućila je najbolji spoj praktične nastave i teorije iz predmeta bankarstvo, marketing, finansije i menadžment jer su na jednom mjestu mogli vidjeti kako se bankarski proizvod osmišlja, prezentuje i plasira na tržište.