Metodologija naučnog istraživanja – termin predavanja


Obavještavaju se studenti II, III i integrisanog ciklusa studija da će se predavanja iz predmeta Metodologija naučnog istraživanja kod akademik prof.dr Dževad Termiz održati u petak 22.11. i subotu 23.11. sa početkom u 10:00 h.