Farmacija – obavještenje za studente


Obavještavaju se studenti studijskog programa Farmacija da je došlo do promjene rasporeda predavanja za predmete Prirodna ljekovita sredstva i Farmnaceutska biotehnologija, molimo vas da provjerite raspored.

Medicinska biohemija/ Biohemija – rektorski ispitni rok


Obavještavaju se studenti Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdrvastvenih nauka da će se rektorski ispitni rok iz predmeta Medicinska biohemija i Biohemija održati u srijedu 13.11.2019.godine sa početkom u 16:00 h.