Poziv studentima Tehničkog fakulteta Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla


Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla u saradnji sa firmom hiCAD za distribuciju i implementaciju BIM tehnologije, dana 04.11.2019.godine sa početkom u 13:00 h, odžat će prezentaciju predstvljanja programa ARCHICAD 23.

Program je namjenjen studentima Tehničkog fakulteta.

PROGRAM PREZENTACIJE:

  1. Obraćanje predstavnika fakulteta
  2. hiCAD – distribucija i impelementacija BIM tehnologije (Žolt Ivanovič, DIA)
  3. Atrij, Doboj – centar za obuku i implementaciju ARCHICAD – a (Radenko Vasić, DIA)
  4. ARCHICAD 23 – prezentacija (Andrej Hirjovatij, DIA) – 60 min.
  5. Pitanja i odgovori.

Prisustvo edukaciji je obavezno za sve studente Tehničkog fakulteta. Studentima će biti omogućen besplatan pristup ovom program.

Prezentacija će biti održana u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla.

Anatomija – rezultati I kolokvijalnog ispita; 01.11.2019.god.


Rezultati I kolokvijalnog ispita iz predmeta Anatomija rađenog 01.11.2019.godine:

R.br. Broj indeksa Broj bodova
1. M.L. 8
2. 011/19-MF 10
3. A.I. 9
4. E.S. 11
5. S.D. 8
6. 017/19-MF 7
7. 016/19-MF 8
8. 012/19-MF 10
9. 005/19-MF 16
10. A.M 12
11. T.V. 13
12. 006/19-MF 16
13. 015/17-MF 10
14. 019/19-MF 17