Anatomija – rezultati II kolikvijalnog ispita; 29.11.2019.god.


R.br. Br.indeksa Br.bodova
1. 014/19-MF 18
2. M.L. 17
3. 009/19-MF 15
4. 008/19-MF 19
5. 004/19-MF 19
6. 020/19-MF 17
7. 006/19-MF 15
8. 003/19-MF 18
9. 016/19-MF 15
10. 001/19-MF 19
11. 005/19-MF 16
12. 012/19-MF 17
13. 011/19-MF 17
14. 017/19-MF 18
15. 015/19-MF 16

Fizika sa biofizikom – rezultati I kolokvijalnog ispita; 27.11.2019.god.


Br Indexa Test 27-11-19
003/19-S/v 65
015/19-RA/v 55
030/19-RA/v 65
009/19-MF 40
004/19-MF 75
019/19-S/v 85
013/19-S/v 75
032/19-S/v 45
023/19-S/v 50
008/19-S/v 35
006/19-MF 30
004/19-ST 20
012/19-MF 40
003/19-MF 65
020/19-S/v 65
022/19-S/v 60
007/19-FT 70
011/19-MF 40
024/19-S/v 50
K.H. 35
S.A. 15
019/19-MF 75
M.L. 55
003/19-FA 50
016/19-MF 95
017/19-S/v 45
016/19-S 50
011/19-ST 25
017/19-FT 35
005/19-MF 65
001/19-S/v 45
004/19-S/v 90
017/19-MF 40
014/19-S/v 35
008/19-ST 45
002/19-S/v 45
009/19-SI 50
016/19-S/v 50
008/19-MF 45
012/19-FT 70
006/19-ST 70
015/19-MF 50
013/19-ST 50
018/19-RA 50
L.E. 20
002/19-ST 50

Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 29.11.2019.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod „Multimedijalna sredstva u nastavi informatike i tehnike u osnovim školama“ kandidatkinje Indire Hurem, studenta magistarskih studija na studijskom programu Informatika i tehnika,, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 12.11.2019. godine do 26.11.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-272-1/19 od 27.11.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 04.12.2019. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

 Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod „Uloga dodatne nastave i takmičenja u nastavi matematike“ kandidata Adema Alića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 12.11.2019. godine do 26.11.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-273-1/19 od 27.11.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 04.12.2019. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Patologija – promjenjen termin vježbi


Obavještavaju se studenti Medicinskog fakulteta da se vježbe iz predmeta Patologija zakazane za danas 29.11.2019.godine neće održati, nadoknada istih bit će u subotu 14.12.2019.godine sa početkom u 08:30 h.