Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 16.10.2019.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Uloga i značaj procjene rizika u bankama“ kandidatkinje Maide Zukić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 30.09.2019. godine do 14.10.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj: 04/04-118-1/19 od 15.10.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 23.10.2019. godine sa početkom u 14:50 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Edukacija i razvoj zaposlenika u oblasti gospodarstva“ kandidata Josipa Bilića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 30.09.2019. godine do 14.10.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj: 04/04-119-1/19 od 15.10.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 23.10.2019. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Prof.dr Jasminka H.Halilović – promjena termina nastave


Obavještavaju se studenti studijskog programa Forenzika da se nastava kod prof.dr Jasminka H.Halilović zakazana za 18.10.2019.godine neće održati, nadoknada iste bit će u subotu 19.10.2019.godine prema sledećem rasporedu:

Predmet Vremenski termin
Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama 11:00 – 12:00 h
Osnovi forenzičke biologija 12:00 – 13:00 h