Metodologija naučnog istraživanja – termin nastave


Obavještavaju se studenti II, III i integrisanog ciklusa studija da će se prvo predavanje iz predmeta Metodologija naučnog istraživanja kod akademik prof.dr Dževad Termiz održati u petak 18.10.2019.godine sa početkom u 11:00 h.

Korporativno upravljanje – nadoknada nastave


Obavještavaju se studenti da će se nadoknada nastave kod prof.dr Hariz Agić iz predmeta korporativno upravljanje održati u srijedu 16.10.2019.godine sa početkom u 16:00 h.

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 14.10.2019.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom „Osiguranje transporta kao značajan faktor sigurnosti saobraćaja“ kandidata Jasmina Sadadinovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Saobraćaj, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 27.09.2019. godine do 11.09.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-282-1/19 od 14.10.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 15.10.2019. godine sa početkom u 18:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.