Inženjersko crtanje – obavještenje za studente


Obavještavaju se studenti koji slušaju predmet Inženjersko crtanje da na predavanje obavezno ponesu slijedeći pribor za nastavu:

  • sveska A4 format tanja bez linija, 1 kom
  • grafitna olovka i gumica, 1 kom
  • dva različita trokuta od 45 i 60 stepeni
  • običan šestar sa grafitnim uloškom,1 kom
  • uglomjer plastični. 1kom.