Obavještenje za javnost Pravnog fakulteta za dan 02.10.2019.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Pravne implikacije sticanja i prestanka državljanstva Bosne i Hercegovine“ kandidatkinje Almine Kuduzović, studentice magistarskih studija na studijskom programu Opće pravo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 16.09.2019. godine do 30.09.2019. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pravnog fakulteta rješenjem broj: 04/01-59-1/19 od 01.10.2019. godine zakazuje javnu odbranu magistarske teze za dan 09.10.2019. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.