Histologija i embriologija – rezultati ispita; 27.09.2019.god.


Rezultati ispita iz predmeta Histologija i embriologija održanog 27.09.2019.godine:

Rbr. Br.indeksa I par. II par. Zavr. Ocjena Upis
1. 010/17-MF       7 da
2. 012/17-MF       5 ne
3. 009/17-MF 6 5 6   ne
4. 003/17-MF 5 5 8   ne

Dodatni konkurs za upis studenata na Evropski univerzitete “Kallos” Tuzla


Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17) i odluke Senata broj: 02-882-3/19 od 28.09.2019. godine, Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla raspisuje dodatni

K O N K U R S

za upis studenata na Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla u školskoj 2019/20. godini do popune broja

I

Raspisuje se dodatni konkurs za upis studenata u školsku 2019/20. godinu za I, II i III ciklus studija, do popune broja