Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 30.09.2019.godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Uloga i značaj procjene rizika u bankama“ kandidatkinje Maide Zukić, studentice magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

II

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod „Edukacija i razvoj zaposlenika u oblasti gospodarstva“ kandidata Josipa Bilića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Biologija sa humanom genetikom – rezultati ispita; 26.09.2019.god.


Red broj

Broj indeksa

Prva parcijala

15.4.2019.

Druga parcijala

20.5.2019

Kolokvij vježbe

27.5.2019.

SEM.

RAD.

aktivnost

ZAV.26.9.2019

UK

OCJENA

1.        

011-18-S

0

7

 

20

 

 

66

7

2.        

006-18-ST

2,5

1,5

4(PO

15

5

18

46

5

3.        

021-18-S

0

 

 

 

 

16

19

5

4.        

032-17-FA

0

2

10

20

5

20

57

6

5.        

009-18-FT

2

2

 

 

 

23

34

5

6.        

006-18-MF

0

2

8

 

5

20

51

5

7.        

008-17-MF

2

 

4PON

 

5

23

34

5

8.        

002-18-RA

0

2

 

20

5

22

49

5

9.        

027-18-FT

7

1

 

 

 

39

47

5

10.     

001-18-MF

3,5

 

15

30

5

42

96

10

11.     

005-18-S

0

 

 

 

 

26

26

5

12.     

051-16-RA

 

 

 

 

 

3

12

5

13.     

019-16-RA

 

 

 

 

5

10

19

5

14.     

029-18-S

 

0

 

 

 

3

3

5

15.     

032-18-S

2,5

 

 

 

 

 

32

5

16.     

008-17-FA

 

 

4

 

 

43

47

5

17.     

023-18-S

0

 

 

 

5

35

44

5

18.     

005-18-S

 

 

 

 

 

13

15

5

19.     

027/17-FT

 

 

 

 

 

17

17

5

20.     

015-17-FT

 

 

 

 

 

3

10

5

21.     

014/18-S

 

 

 

 

 

15

15

5

22.     

 

 

 

5

 

 

31

36

5