Prof.dr Esed Karić – rezultati ispita; 12.07.2019. godine


Metodika rada u kombinovanom odjeljenju

R.br Br.indeksa Ocjena
1. 034/16-RNO 7
2. 034/18-VPU 7

Didaktika

R.br Br.indeksa Ocjena
1. 056/18-VPU 5
2. 053/18-MiF 6
3. 006/18-VPU 5

Rad u cjelodnevnom produzenom boravku

R.br Br.indeksa Ocjena
1. 009/18-VPU 6

Porodična pedagogija

R.br Br.indeksa Ocjena
1. 015/18-VPU 9

Predškolska pedagogija

R.br Br.indeksa Ocjena
1. 014/17-VPU 9
2. 005/16-VPU 5
3. 007/18-VPU 9
4. 009/18-VPU 9

Komunikacija i grupni rad u nastavi

R.br Br.indeksa Ocjena
1. 048/18-RNO 8
2. 025/16-RNO 5
3. 004/17-RNO 7

Opšta pedagogija

R.br Br.indeksa Ocjena
1. 057/18-RNO 5

Metodika dopunske i dodatne nastave

R.br Br.indeksa Ocjena
1. 062/17-RNO 5

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkih dostignuća

R.br Br.indeksa Ocjena
1. 062/17-RNO 5

NAPOMENA: Upis ocjena će se održati 18.07.2019. godine sa početkom u 13:00 h.