Prof.dr Mithat Tabaković – promjena termina ispita


Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Kliničke propedutike I kod prof.dr Mithata Tabakovića održati 13.07.2019. godine sa početkom u 11:00 h, a ne 11.07.2019. godine kao što je bilo prethodno zakazano.

Sporazum o saradnji između visoko školskih ustanova Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko distrikt sa J.U Odgojni centar Tk


Dana 26.06.2019.godine u Tuzli zaključen je sporazum o saradnji između visoko školskih ustanova Evropskog univerziteta “Kallos” u Tuzli i univerziteta Brčko distrikta sa J.U  Odgojni centar Tk. Po prvi put naša ustanova ostvaruje saradnju sa visoko školskim ustanovama koje egzistiraju na pordručju Bosne i Hercegovine, a koje nisu javnog karaktera. ovim sporazumom definisana je saradnja u oblasti naučno- istraživačkog rada , izrada i implementacija zajedničkih projekata, recipročnom razmjenom  stručnih publikacija, e-publikacije, te postoji mogućnost organizovanja konferencija, okruglih stolova, radionica i stručnih predavanja i drugih aktivnosti. Naša ustanova će omogućiti studentima sa ovih fakulteta upoznavanje sa radom i postupanjem u radu sa maloljetnicima koji su došli u sukob sa zakonom ili se nalaze u riziku. Sporazum su potpisali akademik prof.dr.Nedeljko Stanković i direktor J.U Odgojnog centra Tk Denis Husić.