Obavještenje za studente studijskog programa Farmacija


Obavještavaju se studenti II godine studijskog programa Farmacija koji su polagali pismeni ispit iz predmeta Organska hemija kod prof. dr Jasminka Sadadinović  13.09.2018. godine da će se usmeni ispit održati u petak 21.09.2018. godine sa početkom u 11 h.